ΝΕΑ

Πως συμπληρώνεται το νέο δελτίο στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ


Το δελτίο του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στον ΟΠΑΠ έχει αλλάξει εδώ και κάνα μήνα περίπου και για όσους δυσκολεύονται ακόμα να κατανοήσουν πως συμπληρώνονται τα διάφορα γεγονότα, αυτός είναι ένας μίνι οδηγός που θα τους βοηθήσει:

Κάθε στήλη μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχήματα για γεγονότα από διαφορετικά αθλήματα (εφόσον προσφέρονται στο Πρόγραμμα), ωστόσο δεν επιτρέπεται να συνδυαστούν στην ίδια στήλη στοιχήματα για το ίδιο γεγονός, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.
Μία απλή στήλη κοστίζει € 0,25.
Προσοχή! Σε όσα γεγονότα κι αν στοιχηματίσετε, η απλή στήλη κοστίζει πάντα € 0,25. Είναι πολύ εύκολο να αυξήσετε τα προσδοκώμενα κέρδη σας χρησιμοποιώντας τους «Πολλαπλασιαστές» ή την επιλογή των προεπιλεγμένων ποσών  .


Συμπλήρωση Δελτίου

Έστω ότι επιλεγούμε από το έντυπο προγράμματος τον αγώνα ποδοσφαίρου  1234

Τελικό Αποτέλεσμα:
Πρόκειται για το στοίχημα, όπου η πρόβλεψη αφορά το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα χρησιμοποιώντας τα σημεία 1-Χ-2.
Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το σημείο «1»

Αποτέλεσμα 1ο Ημίχρονου:
Πρόκειται για το στοίχημα, όπου η πρόβλεψη αφορά το αποτέλεσμα του ημιχρόνου χρησιμοποιώντας τα σημεία 1-Χ-2.
Για τον αγώνα του παραδείγματος  έχει επιλεγεί το σημείο «1».
Τελικό Αποτέλεσμα με πλεονέκτημα :
Πρόκειται για στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα με πλεονέκτημα σε τέρματα υπέρ μίας από τις δύο ομάδες.  Για το Τελικό αποτέλεσμα με Πλεονέκτημα πρέπει εκτός του επιλεγμένου σημείου, να σημειωθεί και η ένδειξη «Π».
Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το σημείο «1» με πλεονέκτημα (χάντικαπ)


Διπλή Ευκαιρία / Διπλή παραλλαγή:
Για να σημειωθεί «Διπλή Ευκαιρία», πρέπει εκτός των επιλεγμένων σημείων να σημειωθεί και η ένδειξη «Δ». 
Στο παράδειγμα έχει σημειωθεί «1 ή 2» για το Τελικό Αποτέλεσμα.  Αν δεν σημειωθεί η ένδειξη «Δ», τότε τα δύο σημεία παίζονται ως «Διπλή Παραλλαγή».
Αποτέλεσμα 2ου  Ημίχρονου:
Πρόκειται για το στοίχημα, όπου η πρόβλεψη αφορά το αποτέλεσμα του  δευτέρου ημιχρόνου χρησιμοποιώντας τα σημεία 1-Χ-2. Για να σημειωθεί «Διπλή Ευκαιρία», δευτέρου ημιχρόνου  πρέπει εκτός των επιλεγμένων σημείων να σημειωθεί η ένδειξη «Δ» και η ένδειξη «2ο».  Για τον αγώνα του παραδείγματος  έχει επιλεγεί το σημείο «1ή Χ».
Ημίχρονο - Τελικό:
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά το συνδυασμό του αποτελέσματος του ημιχρόνου και του τελικού αποτελέσματος. Υπάρχουν 9 τέτοιοι συνδυασμοί για κάθε αγώνα.
Για τον αγώνα του παραδείγματος  έχει επιλεγεί το σημείο «Χ» στο Ημίχρονο και «1» στο Τελικό Αποτέλεσμα.
Γκολ Γηπεδούχου 1
Πρόκειται για στοίχημα όπου η πρόβλεψη αφορά τα γκολ ενός αγώνα που θα σημειώσει η γηπεδούχος ομάδα.  Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί ότι η γηπεδούχος ομάδα θα σημειώσει 1 γκολ.
Under – Over 2,5 :
Τα στοιχήματα Under / Over αφορούν πρόβλεψη για το σύνολο των τερμάτων που θα μπουν σε έναν αγώνα. Ειδικότερα, αν θα είναι 2 και κάτω (Under) ή 3 και πάνω (Over).
Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το «O» (Over). 
Under – Over 2,5  1ο Ημιχρόνου :
Τα στοιχήματα Under / Over 1ο Ημιχρόνου  αφορούν πρόβλεψη για το σύνολο των τερμάτων που θα μπουν σε έναν αγώνα στο 1ο Ημίχρονο. Ειδικότερα, αν θα είναι 2 και κάτω (Under) ή 3 και πάνω (Over).
Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το «O» (Over) 2,5 .
Under – Over 3,5 :
Τα στοιχήματα Under / Over 3,5  αφορούν πρόβλεψη για το σύνολο των τερμάτων που θα μπουν σε έναν αγώνα. Ειδικότερα, αν θα είναι 3 και κάτω (Under) ή 4 και πάνω (Over).
Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το «O» (Over) 3,5 .
Γηπεδούχος Under – Over 2,5   :
Τα στοιχήματα Γηπεδούχος Under / Over 2,5   αφορούν πρόβλεψη για το σύνολο των τερμάτων που θα μπουν σε έναν αγώνα από τη γηπεδούχο ομάδα. Ειδικότερα, αν θα είναι 2 και κάτω (Under) ή 3 και πάνω (Over).
Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το «O» (Over) 2,5 .
Σύνολο Γκολ 1ου Ημιχρόνου:
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά το σύνολο γκολ που θα σημειωθούν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο πρώτο Ημίχρονο..
 Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το  «1» τέρμα στο 1ο Ημίχρονο. 

Ακριβές Σκορ:
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά το ακριβές σκορ ενός αγώνα, π.χ. 3-1. Υπάρχουν 36 τέτοιοι συνδυασμοί για κάθε αγώνα, που καλύπτουν οποιοδήποτε σκορ μπορεί να σημειωθεί.
Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το ακριβές σκορ 0-0.  Το 5+ δηλώνει αριθμό τερμάτων 5 και άνω.
Ακριβές Σκορ 1ου Ημιχρόνου:
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά το ακριβές σκορ ενός αγώνα στο πρώτο ημίχρονο., Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το ακριβές σκορ 0-0. 

Σύνολο Γκολ:
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά το σύνολο γκολ  που θα σημειωθούν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπάρχουν 4 επιλογές (0 έως 1, 2 έως 3, 4 έως 6, 7+) όπου «7+» σημαίνει 7 και άνω τέρματα.
Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το Σύνολο Τερμάτων «0-1» τέρματα. 
Γηπεδούχος Under – Over 2,5 στο 1ο Ημίχρονο  :
Τα στοιχήματα Γηπεδούχος Under / Over 2,5  στο 1ο ημίχρονο αφορούν πρόβλεψη για το σύνολο των τερμάτων που θα μπουν σε έναν αγώνα από τη γηπεδούχο ομάδα στο 1οΗμιχρόνου. Ειδικότερα, αν θα είναι 2 και κάτω (Under) ή 3 και πάνω (Over).
Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το «O» (Over) 2,5 .

 Γκολ Μονά Ζυγά:
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά εάν  σύνολο γκολ  που θα σημειωθούν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα θα είναι μονό ή ζυγό.. Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το Μονό Σύνολο Τερμάτων . 
Γκολ Μονά Ζυγά στο 1ο Ημιχρονο:
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά εάν  σύνολο γκολ  που θα σημειωθούν στο πρωτο ημιχρομο σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα θα είναι μονο ή ζυγο. Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το Μονό Σύνολο Τερμάτων στο 1ο Ημιχρονο .

Σύνολο Τερμάτων:
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά το σύνολο τερμάτων που θα σημειωθούν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπάρχουν 4 επιλογές (0 έως 1, 2 έως 3, 4 έως 6, 7+) όπου «7+» σημαίνει 7 και άνω τέρματα.
Για τον αγώνα του παραδείγματος έχει επιλεγεί το Σύνολο Τερμάτων «2 έως 3» τέρματα.

Πρώτο Γκολ Γηπεδούχος
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά εάν θα σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα
Πρώτο Γκολ 1ου Ημιχρονου  Γηπεδούχος
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά εάν θα σκοράρει το πρώτο γκολ του πρωτου ημιχρονου ενος αγώνα η γηπεδούχος ομάδα

GOAL / NO GOAL :
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά εάν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή θα σκοράρει μόνο η μία ή καμία, σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.
Με την σημείωση της ένδειξης «G» δηλώνεται ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες (GOAL) ενώ με τη σημείωση της ένδειξης «NG» εάν θα σκοράρει μόνο η μία ή καμία (NO GOAL).
Στο παράδειγμα μας έχουμε σημειώσει την ένδειξη «G» ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες (GOAL) στον αγώνα.


GOAL / NO GOAL  στο 1ο Ημίχρονο:
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά εάν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή θα σκοράρει μόνο η μία ή καμία, στο 1ο Ημίχρονο ενός  ποδοσφαιρικό αγώνα.
 Με την σημείωση της ένδειξης «G»  και «1ο »δηλώνεται ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες (GOAL)  στο 1ο ημίχρονο ενώ με τη σημείωση της ένδειξης «NG» εάν θα σκοράρει μόνο η μία ή καμία (NO GOAL) στο 1ο ημίχρονο.
Στο παράδειγμα μας έχουμε σημειώσει την ένδειξη «G» ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες (GOAL) στον αγώνα. στο 1ο ημίχρονο.
Ημίχρονο με περισσότερα γκολ 1ο ,2ο  ή Κανένα :
Στο στοίχημα αυτό η πρόβλεψη αφορά εάν το ημίχρονο   που θα σημειωθούν τα περισσότερα γκολ  σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα θα είναι το 1ο ,2ο  η κανένα δηλαδή να μη σημειωθούν γκολ ή να σημειωθούν ισάριθμα γκολ στα δυο ημίχρονα. .
 Για τον αγώνα του παρακάτω  παραδείγματος έχει επιλεγεί ως Ημίχρονο με περισσότερα γκολ το 1ο .
Για να επιλέξουμε ότι   στον τον αγώνα το ημίχρονο  Ημίχρονο με τα  περισσότερα γκολ θα είναι KANENA τότε σημειώνουμε την ένδειξη 1ο και 2ο + .

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το Tzogadomoutro μιλάει ελληνικά. Το σχόλιο σου είναι εξίσου σημαντικό με τα γραφόμενα του. Δίνει τροφή για σκέψη και συζήτηση.